Informatieplicht Energiebesparing   |   Infopagina

De Energiebesparingsplicht

Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas moeten de Energiebesparingsplicht naleven. Heeft uw bedrijf dit al geregeld? Meer dan 100.000 bedrijven zullen vóór 1 december 2023 melding moeten doen om aan deze plicht te voldoen.

 

Heeft uw bedrijf de energiebesparingsplicht al geregeld?

De Energiebesparingsplicht, schrijft voor dat bedrijven verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te implementeren uit een door de overheid gepubliceerde lijst, ook wel bekend als de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Wij zijn de aangewezen partij om u hierin te ontzorgen en deze verplichting in uw naam te vervullen, waardoor u zich kunt concentreren op uw business.

 

Wij regelen het complete traject voor uw bedrijf, van inventarisatie tot melding bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Deadline 1 december 2023

De Energiebesparingsplicht bestaat al sinds 1993 maar is nooit gehandhaafd. De overheid heeft nu besloten de wet vanaf 1 december 2023 te gaan handhaven. Dit betekent dat vóór deze datum de inventarisatie voor de informatieplicht moet zijn ingediend. Daarmee is bekend welke maatregelen genomen zijn en welke nog genomen moeten worden. Afhankelijk van uw provincie zal hier zeer of iets minder actief op gehandhaafd worden. 

 

Wilt u de duurzaamheid van uw bedrijfspand verbeteren, bijvoorbeeld met maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML)? Wij ondersteunen u hier graag bij.

 

Voor meer informatie, of om een offerte aan te vragen, neem contact op!

Aanpak

Onze expertise in duurzaamheid en technische kennis stellen ons in staat om u te begeleiden bij het voldoen aan de Energiebesparingsplicht. Onze aanpak omvat:

 1. Vakgericht Interview: Onze experts bezoeken uw locatie(s) en verzamelen alle benodigde informatie om de Erkende Maatregelenlijst in te vullen, zodat u dit niet zelf hoeft te doen.

 2. Opstellen Rapportage: Wij genereren een overzichtelijke rapportage op basis van onze bevindingen, welke aan u ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 3. Indiening Rapportage: Wij dragen zorg voor de indiening van de rapportage bij het E-loket, waardoor u direct aan de Energiebesparingsplicht voldoet.

 

 

Registratie E-loket

Wij melden de door ons uitgevoerde audit bij de omgevingsdienst, zodat de registratie van uw inzet voor energiebesparing inzichtelijk is. Deze dienstverlening is opgenomen in ons pakket.

 

 

Voor meer informatie, of om een offerte aan te vragen, neem contact op!

Meer informatie over Wet Milieu Beheer

Er zijn een aantal verschillende termen voor de Wet Milieu Beheer. Deze wordt ook wel Energie besparingsplicht, informatieplicht, activiteitenbesluit milieubeheer of meldingsplicht genoemd. Het zijn allemaal verschillende woorden voor dezelfde wet. De wet komt er simpelweg op neer dat alle bedrijven en instellingen met een verbruik van 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar verplicht zijn energie te besparen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de RVO-website.

 

Lijst Erkende Maatregelen

De Erkende Maatregelenlijst (EML) bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze lijst is onderverdeeld in drie categorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Dit maakt het mogelijk om te voldoen aan de Energiebesparingsplicht.

 

Niet alle mogelijke energiebesparende maatregelen die relevant zijn voor uw specifieke situatie staan op deze lijst. De overheid beschouwt de Erkende Maatregelenlijst (EML) als afdoende om te voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Dit wordt de 'EML-systematiek' genoemd.

Als u een erkende maatregel niet implementeert, moet u in plaats daarvan een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uitvoeren. Deze alternatieve maatregel moet minstens evenveel of meer energiebesparing opleveren dan de erkende maatregel. Als u er echter niet in slaagt om alle toepasselijke erkende maatregelen te implementeren of een minstens gelijkwaardig alternatief, en als u niet van plan bent dit alsnog te doen, dan bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder voor uw specifieke situatie.

 

Een aantal voorbeelden van de branches waarvoor de rapportage lijst is opgesteld zijn:

 

 • Metalelektro en MKB-metaal

 • Levensmiddelen

 • Agrarische sector

 • Rubber- en kunststofindustrie

 • Kantoren

 

Waarom kiezen voor AMELA Process Optimization

AMELA Process Optimization is uw datagedreven sustainability-partner met technische kennis, ervaring en capaciteit. Wij bieden oplossingen voor industriële bedrijven die gericht zijn op operationele uitmuntendheid, onderhoud en SMART-engineering.

 

Vanuit onze deskundigheid helpen we u bij het nemen van duurzame stappen en het voldoen aan wettelijke voorschriften. We gaan verder dan alleen de Energiebesparingsplicht. Met onze expertise analyseren we wat uw bedrijfsproces nodig heeft voor duurzame productie, en zorgen ervoor dat deze maatregelen positief bijdragen aan uw bedrijfsresultaat. Tegelijkertijd waarborgen we dat uw onderneming voldoet aan de voorschriften van de Energiebesparingsplicht.

 

 • Ruime ervaring doordat we al een groot aantal Energie besparingsplicht audits hebben uitgevoerd en geregistreerd. 

 • Korte doorlooptijd, binnen 1 week opname en registratie informatieplicht.

 • Geen gedoe met vragenlijsten, wij zoeken het allemaal voor u uit! 

 

Voor meer informatie, of om een offerte aan te vragen, neem contact op!